Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 03/2024.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 03/2024. Đang cập nhật... 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_04032024-00213.24 Nhà máy Cấp Nước Tóc Tiên 04.03.2024 KQXN_CDC_04032024-00213.24
2 KQXN_CDC_04032024-00214.24 TTYT Thị xã Phú Mỹ 04.03.2024 KQXN_CDC_04032024-00214.24
3 KQXN_CDC_04032024-00215.24 Hộ Bình Phát - Ngã 3 Cái Mép, QL51, Tân Phước, Tx Phú Mỹ 04.03.2024 KQXN_CDC_04032024-00215.24
4 KQXN_CDC_18032024-00314.24 Nhà máy Cấp Nước Tóc Tiên 18.03.2024 KQXN_CDC_18032024-00314.24
5 KQXN_CDC_18032024-00315.24 TTYT Thị xã Phú Mỹ 18.03.2024 KQXN_CDC_18032024-00315.24
6 KQXN_CDC_18032024-00316.24 Cổng Cty TNHH Hóa Chất Việt Nam AGC 18.03.2024 KQXN_CDC_18032024-00316.24