Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 05/2022.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 05/2022. 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_00616.22_09052022 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 09.05.2022 KQXN_CDC_00616.22_09052022
2 KQXN_CDC_00617.22_09052022 TTYT Thị xã Phú Mỹ 09.05.2022 KQXN_CDC_00617.22_09052022
3 KQXN_CDC_00618.22_09052022 Hộ Nguyễn Văn Thuận- Ấp Ông Tringj, P.Tân Phước, TX Phú Mỹ. Tỉnh BTVT 09.05.2022 KQXN_CDC_00618.22_09052022
4 KQXN_CDC_00724.22_23052022 TTYT Thị xã Phú Mỹ 23.05.2022 KQXN_CDC_00724.22_23052022
5 KQXN_CDC_00723.22_23052022 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 23.05.2022 KQXN_CDC_00723.22_23052022
6 KQXN_CDC_00725.22_23052022 Cty TNHH Hóa chất AGC Việt Nam 23.05.2022 KQXN_CDC_00725.22_23052022