Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 05/2024.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 05/2024. Đang cập nhật... 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_02052024-00498.24 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 02.05.2024 KQXN_CDC_02052024-00498.24
2 KQXN_CDC_02052024-00499.24  TTYT Thị xã Phú Mỹ 02.05.2024 KQXN_CDC_02052024-00499.24
3 KQXN_CDC_02052024-00500.24 Hộ Bình Phát - ngã 3 Cái Mép, QL51, Tân Phước, Phú Mỹ 02.05.2024 KQXN_CDC_02052024-00500.24
4 KQXN_CDC_20052024-00585.24 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 20.05.2024 KQXN_CDC_20052024-00585.24
5 KQXN_CDC_20052024-00584.24 TTYT Thị xã Phú Mỹ 20.05.2024 KQXN_CDC_20052024-00584.24
6 KQXN_CDC_20052024-00583.24 Cổng Công ty TNHH Hóa chất Việt Nam AGC 20.05.2024 KQXN_CDC_20052024-00583.24