Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 06/2024.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 06/2024. Đang cập nhật... 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_05062024-00633.24 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 05.06.2024 KQXN_CDC_05062024-00633.24
2 KQXN_CDC_05062024-00634.24 TTYT Thị xã Phú Mỹ 05.06.2024 KQXN_CDC_05062024-00634.24
3 KQXN_CDC_05062024-00635.24 Hộ Bình Phát - Ngã 3 Cái Mép, QL51, Tx Phú Mỹ, BRVT 05.06.2024 KQXN_CDC_05062024-00635.24
4 KQXN_CDC_018062024-00738.24 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 18.06.2024 KQXN_CDC_018062024-00738.24
5 KQXN_CDC_018062024-00737.24 TTYT Thị xã Phú Mỹ 18.06.2024 KQXN_CDC_018062024-00737.24
6 KQXN_CDC_018062024-00736.24 Cổng Cty TNHH Hóa Chất AGC Việt Nam 18.06.2024 KQXN_CDC_018062024-00736.24