Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 10/2021.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 10/2021.

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 0125.21 Nhà máy nước Tóc Tiên 04/10/2021 KQXN_CDC_01251.21_04102021
2 01252.21 hộ Lê Văn Đạt- Ngã 3 Cái Mép, P Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT 04/10/2021 KQXN_CDC_01252.21_04102021
3 01253.21 TTYT Thị Xã Phú Mỹ 04/10/2021 KQXN_CDC_01253.21_04102021
4 01289.21 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 11/10/2021 KQXN_CDC_01289.21_11102021
5 01290.21 TTYT TX Phú Mỹ 11/10/2021 KQXN_CDC_01290.21_11102021
6 01291.21 Hộ Bình Phát-Ngã 3, Cái Mép, QL51 11/10/2021 KQXN_CDC_01291.21_11102021
7 01367.21 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 18/10/2021 KQXN_CDC_01367.21_18102021
8 01368.21 TTYT Thị xã Phú Mỹ 18/10/2021 KQXN_CDC_01368.21_18102021
9 01369.21 Hộ Bình Phát-ngã 3 Cái Mép,Ql 51 18/10/2021 KQXN_CDC_01369.21_18102021
10 01417.21 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 26/10/2021 KQXN_CDC_01417.21_26102021
11 01418.21 TTYT TX Phú Mỹ 26/10/2021 KQXN_CDC_01418.21_26102021
12 01419.21 Cổng công ty Hóa chất AGC 26/10/2021 KQXN_CDC_01419.21_26102021