Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 12/2023.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 12/2023. Đang cập nhật... 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_01979.23-04122023 Nhà máy Cấp Nước Tóc Tiên 04.12.2023 KQXN_CDC_01979.23-04122023
2 KQXN_CDC_01980.23-04122023 TTYT Thị xã Phú Mỹ 04.12.2023 KQXN_CDC_01980.23-04122023
3 KQXN_CDC_01981.23-04122023 Hộ Bình Phát, ngã 3 Cái Mép, Ql51, Tân Phước, Phú Mỹ 04.12.2023 KQXN_CDC_01981.23-04122023
4 KQXN_CDC_02069.23-12122023 Nhà máy Cấp Nước Tóc Tiên 12.12.2023 KQXN_CDC_02069.23-12122023
5 KQXN_CDC_02070.23-12122023 TTYT Thị xã Phú Mỹ 12.12.2023 KQXN_CDC_02070.23-12122023
6 KQXN_CDC_02071.23-12122023 Cổng Cty TNHH Hóa Chất AGC Việt Nam 12.12.2023 KQXN_CDC_02071.23-12122023