Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 01/2024.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 01/2024. Đang cập nhật... 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_110120.24-0005124 Nhà máy Cấp Nước Tóc Tiên 11.01.2024 KQXN_CDC_110120.24-0005124
2 KQXN_CDC_110120.24-0005224 Đầu Đường 81, TTYT Thị xã Phú Mỹ 11.01.2024 KQXN_CDC_110120.24-0005224
3 KQXN_CDC_110120.24-0005324 Ngã 3 Cái Mép - Hộ Vũ Văn Long - Tổ 12 KP Song Vĩnh, P.Tân Phước, Tx Phú Mỹ 11.01.2024 KQXN_CDC_110120.24-0005324
4 KQXN_CDC_23012024-00097.24 Nhà máy Cấp Nước Tóc Tiên 23.01.2024 KQXN_CDC_23012024-00097.24
5 KQXN_CDC_23012024-00098.24 TTYT Thị xã Phú Mỹ 23.01.2024 KQXN_CDC_23012024-00098.24
6 KQXN_CDC_23012024-00099.24 Cổng Cty TNHH Hóa Chất Việt Nam AGC 23.01.2024 KQXN_CDC_23012024-00099.24