Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 3/2023.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 3/2023. Đang cập nhật... 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_00297.23_08032023 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 08.03.2023 KQXN_CDC_00297.23_08032023
2 KQXN_CDC_00298.23_08032023 TTYT Thị xã Phú Mỹ 08.03.2023 KQXN_CDC_00298.23_08032023
3 KQXN_CDC_00299.23_08032023 Hộ Bình Phát - ngã 3 Cái Mép, Ql51, Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ 08.03.2023 KQXN_CDC_00299.23_08032023
4 KQXN_CDC_00394.23_21032023 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 21.03.2023 KQXN_CDC_00394.23_21032023
5 KQXN_CDC_00395.23_21032023 TTYT Thị xã Phú Mỹ 21.03.2023 KQXN_CDC_00395.23_21032023
6 KQXN_CDC_00396.23_21032023 Cổng CTY TNHH Hóa chất AGC Việt Nam 21.03.2023 KQXN_CDC_00396.23_21032023