Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 9/2023.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 9/2023. Đang cập nhật... 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_01347.23_11092023 Nhà máy Cấp Nước Tóc Tiên 11.09.2023 KQXN_CDC_01347.23_11092023
2 KQXN_CDC_01348.23_11092023 TTYT Thị xã Phú Mỹ 11.09.2023 KQXN_CDC_01348.23_11092023
3 KQXN_CDC_01349.23_11092023 Hộ Bình Phát - Ngã 3 Cái Mép, QL51, Tân Phước, TX Phú Mỹ 11.09.2023 KQXN_CDC_01349.23_11092023
4 KQXN_CDC_01534.23_28092023 Nhà máy Cấp Nước Tóc Tiên 28.09.2023 KQXN_CDC_01534.23_28092023
5 KQXN_CDC_01535.23_28092023 TTYT Thị xã Phú Mỹ 28.09.2023 KQXN_CDC_01535.23_28092023
6 KQXN_CDC_01536.23_28092023 Cổng Cty TNHH Hóa Chất AGC Việt Nam 28.09.2023 KQXN_CDC_01536.23_28092023