Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 10/2023.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 10/2023. Đang cập nhật... 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_01582.23-09102023 Nhà máy Cấp Nước Tóc Tiên 09.10.2023 KQXN_CDC_01582.23-09102023
2 KQXN_CDC_01583.23-09102023 TTYT Thị xã Phú Mỹ 09.10.2023 KQXN_CDC_01583.23-09102023
3 KQXN_CDC_01584.23-09102023 Hộ Bình Phát - QL51, Ngã Ba Cái Mép, Tân Phước, Phú Mỹ 09.10.2023 KQXN_CDC_01584.23-09102023
4 KQXN_CDC_01720.23-24102023 Nhà máy Cấp Nước Tóc Tiên 24.10.2023 KQXN_CDC_01720.23-24102023
5 KQXN_CDC_01721.23-24102023 TTYT Thị xã Phú Mỹ 24.10.2023 KQXN_CDC_01721.23-24102023
6 KQXN_CDC_01722.23-24102023 Cổng Cty TNHH Hóa chất Việt Nam AGC 24.10.2023 KQXN_CDC_01722.23-24102023