Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 02/2021.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 02/2021. 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 00147.21 Nhà máy Cấp nước Tcs Tiên 01022021 KQXN_TTYTDP_00147.21_01022021
2 00149.21 TTYT Thị xã Phú Mỹ 02022021 KQXN_TTYTDP_00149.21_02022021
3 00150.21 Hộ Bình Phát Ngã 3 Cái Mép QL 51, Tân Phước, Phú Mỹ 02022021 KQXN_TTYTDP_00150.21_02022021
4 00153.21 Tại nhà máy nước Tóc Tiên 18022021 KQXN_TTYTDP_00153.21_18022021
5 00154.21 TTYT TX, Phú Mỹ 18022021 KQXN_TTYTDP_00154.21_18022021
6 00155.21 Nguyễn Văn Lợi- KP. Ông Trịnh, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ. 18022021 KQXN_TTYTDP_00155.21_18022021
7 00160.21 Nhà máy CN Tóc Tiên 22022021 KQXN_TTYTDP_00160.21_22022021
8 00161.21 TTYT TX, Phú Mỹ 22022021 KQXN_TTYTDP_00161.21_22022021
9 00162.21 Công ty TNHH Hóa chất AGC khu công nghiệp Cái Mép. 22022021 KQXN_TTYTDP_00162.21_22022021