Asset Publisher Asset Publisher

Thanh toán tiền nước qua hình thức chuyển khoản qua Internet Banking hoặc qua ngân hàng.

Thực hiện nâng cao chất lượng phục vụ và thuận lợi cho Quý Khách hàng trong việc thanh toán tiền nước Công ty TNHH Cấp nước Tóc Tiên qua hình thức chuyển khoản qua Internet banking -...

Thông báo "Về việc điều chỉnh giá bán nước máy". Áp dụng từ ngày 01/01/2024

Thông báo "Về việc điều chỉnh giá bán nước máy". Kính gửi Quý khách hàng, Công ty TNHH Cấp nước Tóc Tiên trân trọng thông báo về việc áp dụng giá nước mới kể từ ngày 01/01/2024...

Tuyển dụng nhân sự

1.Quý khách đăng nhập với mã khách hàng được in trên Giấy báo tiền nước. Mật khẩu lần đầu tiên đăng nhập là 1 .( Quý khách được khuyến cáo nên đổi mật khẩu sau khi đăng nhập thành công).

Thông báo áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

1.Quý khách đăng nhập với mã khách hàng được in trên Giấy báo tiền nước. Mật khẩu lần đầu tiên đăng nhập là 1 .( Quý khách được khuyến cáo nên đổi mật khẩu sau khi đăng nhập thành công).

Thông báo : Thay đổi quy chuẩn áp dụng đối với chất lượng nước cấp.

Ngày 31/08/2021, Công ty TNHH Cấp nước Tóc Tiên thông báo thay đổi quy chuẩn áp dụng đối với chất lượng nước. Nội dung chi tiết Quý khách hàng xem tại công văn số 79/CV-CNTT.  ...