Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Hình thành - Phát triển

Quá trình hình thành - phát triển.

Công ty Cấp nước TNHH Tóc Tiên( CAP NUOC TOCTIEN CO. LTD) có địa chỉ : Ấp 6, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ,tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng VN, thực hiện theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, cấp nước cho toàn bộ khu công nghiệp và dân cư Phú Mỹ - Mỹ Xuân - Phước Hoà với công suất 40.000m3/ngày đêm.

 

CAP NUOC TOCTIEN CO. LTD đã góp phần cung cấp nước sạch cho toàn bộ khu công nghiệp Phú Mỹ và các khu dân cư Mỹ Xuân - Phước Hòa - Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu.

 

Trong thời gian từ nay đến năm 2020, nhu cầu cấp nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 400.000m3/ngày, trong đó dự kiến nâng công suất Nhà máy nước Đá Đen lên 200.000m3/ngày sử dụng nước từ hồ Đá Đen. 

 

Ngày 21/5/2007, tại văn bản số 3049/UBND.VP, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đồng ý cho phép Tập đoàn Hải Châu thiết lập đới bảo vệ nguồn nước hồ Suối Nhum thuộc hệ thống cấp nước của CAP NUOC TOCTIEN CO. LTD. Đồng thời cho phép Tập đoàn lập dự án khai thác, sử dụng nguồn nước hồ Đá Đen để bổ sung nguồn nước vào hệ thống cấp nước CAP NUOC TOCTIEN CO. LTD, bảo đảm nhu cầu nước phục vụ công nghiệp và sinh hoạt với công suất 150.000m3/ngày.