Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Thông báo áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Thực hiện nội dung tại thông tư 78/2021/TT-BCC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản Lý thuế ngày 13 tháng 06 năm 2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn,chứng từ.

 

Từ ngày 01/06/2022; Hệ thống tra cứu hóa đơn điện tử sẽ được liên thông dữ liệu đến cơ quan Thuế. Các hoá đơn điện tử do công ty TNHH Cấp nước Tóc Tiên phát hành quý khách có thể xem tại các địa chỉ sau:

1. Http://toctienltd.vn/hoa-don-dien-tu

2. Https://nuoctoctienbrvt-tt78.vnpt-invoice.com.vn

3. Https://hoadondientu.gdt.gov.vn/

Công ty sẽ thực hiện việc ghi chỉ số bắt đầu từ ngày 20 hàng tháng, rất mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của Quý khách hàng.

Chi tiết quý khách xem tại Công văn 20/CV-CNTT ngày 01/06/2022.

Trân trọng thông báo !