Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả xét nghiệm nước tháng 7/2023.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 5/2023. Đang cập nhật... 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_00813.23_04072023 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 04_07_2023 KQXN_CDC_00813.23_04072023
2 KQXN_CDC_00814.23_04072023 TTYT Thị xã Phú Mỹ 04_07_2023 KQXN_CDC_00814.23_04072023
3 KQXN_CDC_00815.23_04072023 Hộ Đặng Văn Cường - Ngã 3 Cái Mép, QL51, Tân Phước 04_07_2023 KQXN_CDC_00815.23_04072023
4 KQXN_CDC_00894.23_18072023 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 18_07_2023 KQXN_CDC_00894.23_18072023
5 KQXN_CDC_00895.23_18072023 TTYT Thị xã Phú Mỹ 18_07_2023 KQXN_CDC_00895.23_18072023
6 KQXN_CDC_00896.23_18072023 Cổng Cty TNHH Hóa Chất Việt Nam AGC 18_07_2023 KQXN_CDC_00896.23_18072023