Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả xét nghiệm nước tháng 09/2021.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 09/2021.

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 01195.21 Hộ Nguyễn Thanh hùng 13.09.2021 KQXN_CDC_01195.21_13092021
2 01196.21 TTYT Thị Xã Phú Mỹ 13.09.2021 KQXN_CDC_01196.21_13092021
3 01197.21 Nhà máy nước Tóc Tiên 13.09.2021 KQXN_CDC_01197.21_13092021
4 01224.21 Công ty TNHH cấp nước Tóc Tiên 20.09.2021 KQXN_CDC_01224.21_20092021
5 01225.21 TTYT Thị xã Phú Mỹ 20.09.2021 KQXN_CDC_01225.21_20092021
6 01226.21 Hộ Nguyễn Văn Giang-Ngã 3 Cái Mép, Phước Tân, TX Phú Mỹ. 20.09.2021 KQXN_CDC_01226.21_20092021
7 01231.21 Nhà máy nước Tóc Tiên 27.09.2021 KQXN_CDC_01231.21_27092021
8 01232.21 TTYT Thị xã Phú Mỹ 27.09.2021 KQXN_CDC_01232.21_27092021
9 01233.21 Cty TNHH Hóa chất AGC Việt Nam-KCN Cái Mép, Phường Phú Mỹ, TX Phú MỸ 27.09.2021 KQXN_CDC_01233.21_27092021
10 01169.21 Nhà máy nước Tóc Tiên 06.09.2021 KQXN_CDC_01169.21_06092021
11 01170.21 TTYT TX Phú Mỹ 06.09.2021 KQXN_CDC_01170.21_06092021
12 01171.21 Hộ Trần Thanh Bình- Ngã 3 cái Mép, Tân Phước. 06.09.2021 KQXN_CDC_01171.21_06092021