Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả xét nghiệm nước tháng 12/2020.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 12/2020. Đang cập nhật

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 02094.20 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 01/12/2020 KQXN_TTYTDP_02094.20_01122020
2 02095.20 TTYT Thị xã Phú Mỹ 01/12/2020 KQXN_TTYTDP_02095.20_01122020
3 02096.20 Công ty TNHH Hoá Chất AGV VN 01/12/2020 KQXN_TTYTDP_02096.20_01122020
4 02149.20 Nhà máy nước Tóc Tiên  01/12/2020 KQXN_TTYTDP_02149.20_09122020
5 02150.20 TTYT Thị xã Phú Mỹ 01/12/2020 KQXN_TTYTDP_02150.20_09122020
6 02151.20 Hộ Lê Văn Thắng- Ngã 3 Cái mép, xã Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ 09/12/2020 KQXN_TTYTDP_02151.20_09122020
7 02173.20 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 15/12/2020 KQXN_TTYTDP_02173.20_15122020
8 02174.20 TTYT Thị xã Phú Mỹ 15/12/2020 KQXN_TTYTDP_02174.20_15122020
9 02175.20 Hộ Bình Phát- QL51, ngã 3 Cái Mép, thị xã Phú Mỹ. 15/12/2020 KQXN_TTYTDP_02175.20_15122020
10 02214.20 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 21/12/2020 KQXN_TTYTDP_02214.20_21122020
11 02215.20 TTYT Thị xã Phú Mỹ 21/12/2020 KQXN_TTYTDP_02215.20_21122020
12 02216.20 tại hộ Bình Phát-QL51, Ngã 3 Cái Mép, Tân Phước, TX. Phú Mỹ 21/12/2020 KQXN_TTYTDP_02216.20_21122020