Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả xét nghiệm nước tháng 01/2021.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 01/2021.

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 00004.21_04012021 Nhà máy nước Tóc Tiên 04/01/2021 KQXN_TTYTDP_00004.21_04012021
2 00005.21_04012021 TTYT Thị xã Phú Mỹ 04/01/2021 KQXN_TTYTDP_00005.21_04012021
3 00006.21_04012021 Hộ Bình Phát-Ngã 3 Cái mép, QL 51, TX Phú Mỹ. 04/01/2021 KQXN_TTYTDP_00006.21_04012021
4 00089.21_14012021 Hộ Lê Thanh Thảo 14/01/2021 KQXN_TTYTDP_00089.21_14012021
5 00090.21_14012021 TTYT Thị xã Phú Mỹ 14/01/2021 KQXN_TTYTDP_00090.21_14012021
6 00091.21_14012021 Công ty TNHH Cấp nước Tóc Tiên - Ấp 6, xã Tóc Tiên, TX Phú MỸ 14/01/2021 KQXN_TTYTDP_00091.21_14012021
7 00104.21_19012021 Nhà máy nước Tóc Tiên 19/01/2021 KQXN_TTYTDP_00104.21_19012021
8 00105.21_19012021 TTYT Thị xã Phú Mỹ 19/01/2021 KQXN_TTYTDP_00105.21_19012021
9 00106.21_19012021 Ngã 3 Cái mép, Thĩ xã Phú Mỹ. 19/01/2021 KQXN_TTYTDP_00106.21_19012021
10 00120.21_25012021 TTYT Thị xã Phú Mỹ 25/01/2021 KQXN_TTYTDP_00120.21_25012021
11 00121.21_25012021 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 25/01/2021 KQXN_TTYTDP_00121.21_25012021
12 00122.21_25012021 Cát hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ 25/01/2021 KQXN_TTYTDP_00122.21_25012021
13 02259.20_28122020 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 28/12/2020 KQXN_TTYTDP_02259.20_28122020
14 02260.20_28122020 TTYT Thị xã Phú Mỹ 28/12/2020 KQXN_TTYTDP_02260.20_28122020
15 02261.20_28122020 Cổng công ty TNHH Hoá Chất AGC 28/12/2020 KQXN_TTYTDP_02261.20_28122020