Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Thông báo : Tạm ngưng cấp nước từ 20h00 ngày 10/11/2023 đến 8h00 ngày 11/11/2023

 

Thông báo : Tạm ngưng cấp nước.

Kính gửi Quý khách hàng để thực hiện việc Bảo dưỡng và xúc xã đường ống nước định kỳ năm 2024. Công ty TNHH cấp nước Tóc Tiên sẽ tạm ngưng cung cấp nước từ 7h00 ngày 01/06/2024 đến 11h00 ngày 02/16/2024Mong Quý khách thông cảmdự trữ nước trong sản xuất và sinh hoạt. Xin cám ơn !

 
 

 

 

Trích TB 42/TB-CNTT , ngày 08/05/2024.