Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả xét nghiệm nước tháng 5/2023.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 5/2023. Đang cập nhật... 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_00538.23_08052023 Nhà Máy Cấp Nước Tóc Tiên 08/05/2023 KQXN_CDC_00538.23_08052023
2 KQXN_CDC_00539.23_08052023 TTYT Thị Xã Phú Mỹ 08/05/2023 KQXN_CDC_00539.23_08052023
3 KQXN_CDC_00540.23_08052023 Hộ Bình Phát - Ngã 3 Cái Mép, QL51, Tân Phước, Phú Mỹ 08/05/2023 KQXN_CDC_00540.23_08052023
4 KQXN_CDC_00652.23_22052023 Nhà Máy Cấp Nước Tóc Tiên 22/05/2023 KQXN_CDC_00652.23_22052023
5 KQXN_CDC_00653.23_22052023 TTYT Thị Xã Phú Mỹ 22/05/2023 KQXN_CDC_00653.23_22052023
6 KQXN_CDC_00654.23_22052023 Cty TNHH Hóa Chất AGC Việt Nam 22/05/2023 KQXN_CDC_00654.23_22052023