Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả xét nghiệm nước tháng 6/2023.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 5/2023. Đang cập nhật... 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_00689.23_05062023 Nhà Máy Cấp Nước Tóc Tiên 05.06.2023 KQXN_CDC_00689.23_05062023
2 KQXN_CDC_00690.23_05062023 TTYT Thị xã Phú Mỹ 05.06.2023 KQXN_CDC_00690.23_05062023
3 KQXN_CDC_00691.23_05062023 Hộ Bình Phát - Ngã 3 Cái Mép, QL51, Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ 05.06.2023 KQXN_CDC_00691.23_05062023
4 KQXN_CDC_00776.23_20062023 Nhà Máy Cấp Nước Tóc Tiên 20.06.2023 KQXN_CDC_00776.23_20062023
5 KQXN_CDC_00777.23_20062023 TTYT Thị xã Phú Mỹ 20.06.2023 KQXN_CDC_00777.23_20062023
6 KQXN_CDC_00778.23_20062023 Cổng CTY TNHH Hóa Chất AGC Việt Nam 20.06.2023 KQXN_CDC_00778.23_20062023