Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả xét nghiệm nước tháng 8/2023.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 8/2023. Đang cập nhật... 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_00970.23_02082023 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 02.08.2023 KQXN_CDC_00970.23_02082023
2 KQXN_CDC_00971.23_02082023 TTYT Thị xã Phú Mỹ 02.08.2023 KQXN_CDC_00971.23_02082023
3 KQXN_CDC_00972.23_02082023 Hộ Bình Phát - Ngã 3 Cái Mép, QL51, Tân phước, Phú Mỹ 02.08.2023 KQXN_CDC_00972.23_02082023
4 KQXN_CDC_01130.23_14082023 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 14.08.2023 KQXN_CDC_01130.23_14082023
5 KQXN_CDC_01131.23_14082023 TTYT Thị xã Phú Mỹ 14.08.2023 KQXN_CDC_01131.23_14082023
6 KQXN_CDC_01132.23_14082023 Cổng Cty TNHH Hóa chất AGC Việt Nam 14.08.2023 KQXN_CDC_01132.23_14082023