Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 04/2024.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 04/2024. Đang cập nhật... 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_03042024_00418.24 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 03.04.2024 KQXN_CDC_03042024_00418.24
2 KQXN_CDC_03042024_00419.24  TTYT Thị xã Phú Mỹ 03.04.2024 KQXN_CDC_03042024_00419.24
3 KQXN_CDC_03042024_00420.24 Hộ Bình Phát - ngã 3 Cái Mép, QL51, Tân Phước, Phú Mỹ 03.04.2024 KQXN_CDC_03042024_00420.24
4 KQXN_CDC_17042024-00477.24 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 17.04.2024 KQXN_CDC_17042024-00477.24
5 KQXN_CDC_17042024-00478.24 TTYT Thị xã Phú Mỹ 17.04.2024 KQXN_CDC_17042024-00478.24
6 KQXN_CDC_17042024-00479.24 Cổng Công ty TNHH Hóa chất Việt Nam AGC 17.04.2024 KQXN_CDC_17042024-00479.24