Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 11/2023.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 11/2023. Đang cập nhật... 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_01821.23_07112023 Nhà máy Cấp Nước Tóc Tiên 07.11.2023 KQXN_CDC_01821.23_07112023
2 KQXN_CDC_01822.23_07112023 TTYT Thị xã Phú Mỹ 07.11.2023 KQXN_CDC_01822.23_07112023
3 KQXN_CDC_01823.23_07112023 Hộ Bình Phát - QL51, Ngã Ba Cái Mép, Tân Phước, Phú Mỹ 07.11.2023 KQXN_CDC_01823.23_07112023
4 KQXN_CDC_01924.23_21112023 Nhà máy Cấp Nước Tóc Tiên 21.11.2023 KQXN_CDC_01924.23_21112023
5 KQXN_CDC_01925.23_21112023 TTYT Thị xã Phú Mỹ 21.11.2023 KQXN_CDC_01925.23_21112023
6 KQXN_CDC_01926.23_21112023 Cổng Cty TNHH Hóa chất Việt Nam AGC 21.11.2023 KQXN_CDC_01926.23_21112023
7 KQXN_CDC_01927.23_21112023 Nhà máy Cấp nước Hải Châu 21.11.2023 KQXN_CDC_01927.23_21112023
8 KQXN_CDC_01928.23_21112023 Tại hộ Nguyễn Thùy Hương - Tổ 12 Khu phố Vạn Hạnh, Phú Mỹ 21.11.2023 KQXN_CDC_01928.23_21112023
9 KQXN_CDC_01929.23_21112023 KCN Mỹ Xuân B 21.11.2023 KQXN_CDC_01929.23_21112023