Asset Publisher Asset Publisher

Back

Thông báo : Tạm ngưng cấp nước từ 20h00 ngày 05/05/2023 đến 6 giờ 00 ngày 06/05/2023

 

Thông báo : Tạm ngưng cấp nước.

Kính gửi Quý khách hàng để thực hiện việc Bảo dưỡng và xúc xã đường ống nước định kỳ năm 2023. Công ty TNHH cấp nước Tóc Tiên sẽ tạm ngưng cung cấp nước từ 20h00 ngày 05/05/2023 đến 6h00 ngày 06/05/2023Mong Quý khách thông cảmdự trữ nước trong sản xuất và sinh hoạt. Xin cám ơn !