Asset Publisher Asset Publisher

Back

Công ty TNHH cấp nước Tóc Tiên thực hiện miễn giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt

Để chung tay cùng Các cấp chính quyền và nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chia sẻ khó khăn, đảm bảo cuộc sống của người dân, người lao động, góp phần ổn định xã hội. Công ty TNHH cấp nước Tóc Tiên thực hiện miễn giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt như sau:

1.  Miễn tiền sử dụng naước sạch đối với các đối tượng :

- Toàn bộ các khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 hoạt động theo Nghị quyết 16/NQ/CP.

- Các hộ nghèo theo chuẩn Quốc gia và chuẩn nghèo của Tỉnh.

- Người lao động bị ngừng việc, mất việc đang sống tại các phòng trọ.

2. Thời gian thực hiện miễn giảm : Áp dụng trong 3 tháng kể từ ngày 19/07/2021, thời điểm bắt đầu thực hiện Quyết định của UBND Tỉnh giãn cách theo chỉ thị 16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh.