Asset Publisher Asset Publisher

Back

Tra cứu thông báo, thông tin phát hành hoá đơn điện tử

Thực hiện theo hướng dẫn và quy định tại Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Công ty TNHH Cấp nước Tóc Tiên đã thực hiên thông báo tại công văn 03 về việc áp dụng hoá đơn điện tử của công ty TNHH cấp nước Tóc Tiên ngày 23/01/2019. Trong thời gian qua chúng tôi nhận được một số yêu cầu cung cấp thông tin phát hành hoá đơn điện tử . Nay xin hướng dẫn quý khách thao tác tra cứu thông tin phát hành hoá đơn điện tử của chúng tôi như sau:

Bước 1 : Truy cập địa chỉ củaTổng cục Thuế tại liên kết http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html#

Bước 2: Nhập mã số thuế của công ty TNHH cấp nước Tóc Tiên : 3500815711  , Từ ngày : 01/01/2018 đến 31/12/2019

Lưu ý nhập các thông tin có đánh dấu hoa thị đỏ.

Sau đó bấm nút tìm kiếm .

Quý khách sẽ được hệ thống thuế trả về nội dung như hình sau

Bước 3 : Quý khách chọn liên kết 22/01/2019 để xem toàn bộ mẫu hoá đơn điện tử do chúng tôi đã đăng ký số lượng và mẫu với cơ quan thuế. 

Quý khách có thắc mắc hoặc cần hổ trợ thêm thông tin vui lòng gửi mail về địa chỉ toctienltd@gmail.com hoặc liên hệ hotline 0865379119.

Trân trọng !